PDF-ikonPrintikon

BCG-itis Instruks

BCG-studiet. Instruks for udredning og behandling ved mistanke om Bovis BCGitis.
Den normale reaktion efter BCG vaccination er lokal lymfadenopati og et rødt, indureret 5-15 mm område, ofte med et blødere center, i 3-4 uger, og ofte med let skorpedannelse. Skorpen falder af 6-10 uger efter vaccination og efterlader et fladt 3-7 mm ar.

Lokale bivirkninger i form af lokal absces og suppurativ lymfadenitis forekommer hos 1/1000. Lokale bivirkninger kan behandles med izoniazid (se nedenfor). Evt. konfereres med kirurg vedrørende stilling til sanering af cavitet.

Ved mistanke om behandlingskrævende bivirkninger henvises til Børnemodtagelse.

Dissemineret systemisk sygdom grundet BCG-vaccine, Bovis BCGitis
En ekstrem sjælden komplikation til BCG-vaccine hos < 1/50000. Individer, der udvikler dissimineret BCGitis, bør udredes for immundefekt på børneafdeling.

INKUBATIONSTID
2 uger til 12 måneder. 

SMITTE
Smitter ikke. 

SYMPTOMER
Feber, vægttab (ell. dårlig trivsel), hoste, nattesved og kulderystelser. Hos små børn eventuelt ingen symptomer trods infiltrater på thoraxrøntgen.

Symptomer fra andre organsystemer som hævede lymfeknuder, smerter i knogler og led, symptomer fra hud og evt. tegn på infektion i mellemøre eller mastoidet. Ved tarm-BCGitis vægttab, abdominal distension og ascites.

Ved BCG-meningitis subfebrilia og tiltagende bevidsthedspåvirkning gennem uger. Efterhånden fokale neurologiske symptomer og/eller tegn på forhøjet intrakranielt tryk. 

DIAGNOSTIK
Billeddiagnostik
Røntgen af thorax kan i princippet vise hvad som helst, men karakteristisk er hilusglandelsvulst og atelektase. Desuden let pleural reaktion med afstumpet sinus phrenico-costalis.

  • Ved mistanke om abdominal BCGitis: UL obs. obs abdominal adenit, peritoneal væske og fokale leverforandringer.
  • Ved mistanke om knogle/led BCGitis: MR og/eller knoglescintigrafi.
  • Ved mistanke om BCGmeningitis: MR. 

Prøvemateriale
Blod (bloddyrkning) ved alle manifestationer.
Knoglemarv bedre end blod til diagnostik af blodbåren, dissemineret sygdom.

Ved lungemanifestation ventrikel-skyllevæske *3. Ventrikelskylning udføres på fastende patient tre på hinanden følgende dage. Der anvendes sterilt vand i et volumen ned til 10 ml (200 ml hos voksne), larynxsug, evt. BAL-væske.

Lokal-infektion: Podning/biopsi.
Biopsimateriale sendes udover til SSI altid tillige til patologer.

Mistanke om CNS-BCGitis: CSV
Spinalvæske sendes udover til SSI altid endvidere til klinisk biokemisk afdeling til celletælling, protein- og glukosebestemmelse.

Alle prøver sendes HASTE til SSI vedlagt SSI bakterie-diagnostik-sedler, hvorpå man tydeligt anfører at barnet er blevet BCG-vaccineret, dato for vaccination, og at man har mistanke om OBS. BOVIS BCG-ITIS. 

BEHANDLING
Medicinsk
Typisk isonoazid, rifampicin og myambutol i to måneder, efterfulgt af to-stof-behandling i 4 måneder.

For at modvirke neurologiske bivirkninger gives endvidere til børn over 1 år eller til underernærede børn under 1 år pyridoxin, så længe der gives isoniazid.

Ved meningitis eller mediastinale glandler, der udøver tryk på bronchier, gives prednisolon i 4-6 uger. Herefter aftrapning over 4 uger.

Behandlingsstrategi er individuel og udformes efter løbende konference med SSI's tuberkulose-afsnit.

Doser

  • Isoniazid 15 mg/kg/dag.
  • Rifampicin 15 mg/kg/dag.
  • Ethambutol 15-25 mg/kg/dag. Ethambutol er relativt kontraindiceret hos små børn, da de ikke kan give udtryk for den irreversible ændring i farvesyn, der kan optræde som bivirkning.
  • Prednisolon 2 mg/kg/dag.
  • Pyridoxin 5 – 20 mg dgl. Kun til børn >1 år eller til underernærede spædbørn.

Al medicin gives som én daglig dosis.

Den svækkede BCG-bakterie er resistent overfor Pyrazinamid.

 

Sidst redigeret 26. marts 2013

Calmette-studiet

 Calmette-studiet logo

Kontakt Calmette-studiet

Hovedansvarlig for Calmette-studiet

Lone Graff Stensballe
Børnelæge, ph.d.
Børnemodtagelsen 4064
BørneUngeKlinikken
Rigshospitalet
Juliane Maries Vej
2100 København Ø

Tlf.: 3545 9727