PDF-ikonPrintikon

Til den praktiserende læge

Calmette-vaccination af nyfødte 

Kære kollegaer i almen praksis, 

Fra 1. september 2012 og 1 år frem vil Rigshospitalet, Hvidovre Hospital og Kolding Sygehus tilbyde vordende forældre deltagelse i en randomiseret undersøgelse, hvor halvdelen af de nyfødte vil blive vaccineret med Calmette-vaccinen og den anden halvdel vil fungere som kontrol-børn. 

Da de gravide muligvis vil spørge jer, som praktiserende læger, til råds, håber vi meget, at I vil se positivt på undersøgelsen. Vi beder jer henvise gravide familier med spørgsmål til undersøgelsen til vores kontaktpersoner.

Calmette-vaccination blev fjernet fra det danske vaccinationsprogram i begyndelsen af 1980erne, fordi hyppigheden af tuberkulose på det tidspunkt var meget lavt. Der er stadig kun få tilfælde af tuberkulose blandt børn, og formålet er da også at undersøge vaccinens uspecifikke positive effekter. Baggrunden beskrives nærmere her: Baggrund for undersøgelsen.

I er velkomne til at kontakte os og bedes henvise gravide med spørgsmål til vores kontaktpersoner. 

- se kontaktpersoner i kolonnen til højre for Hvidovre Hospital, Kolding Sygehus og Rigshospitalet

Med venlig hilsen

Lone Graff Stensballe

Forskningsleder på Calmette-studiet 

Lone Graff Stensballe

Sidst redigeret 10. september 2012

Calmette-studiet

 Calmette-studiet logo

Kontakt Calmette-studiet

Hovedansvarlig for Calmette-studiet

Lone Graff Stensballe
Børnelæge, ph.d.
Børnemodtagelsen 4064
BørneUngeKlinikken
Rigshospitalet
Juliane Maries Vej
2100 København Ø

Tlf.: 3545 9727