PDF-ikonPrintikon

Forløbet af undersøgelsen

Vi planlægger at inkludere i alt 4.300 nyfødte, hvoraf halvdelen ved computergenereret randomisering allokeres til vaccination og den anden halvdel til kontrolgruppen. I begyndelsen af 3. trimester vil de vordende forældre modtage et brev, der informerer om undersøgelsen. Indenfor de næste 2 til 4 uger vil en sundhedsmedarbejder ringe til familien og give yderligere information og svare på eventuelle spørgsmål.

Hvis forældrene herefter ønsker at deltage i undersøgelsen, skal de indsende underskrevne samtykke-blanketter og klistre en tilsendt studie-mærkat i vandrejournalen, således at alle kan se, at de har valgt at deltage i undersøgelsen.

Hvis forældrene ønsker at deltage

Hvis forældrene herefter ønsker at deltage i undersøgelsen, skal de indsende underskrevne samtykke-blanketter og klistre en tilsendt studie-mærkat i vandrejournalen, således at alle kan se, at de har valgt at deltage i undersøgelsen.

Ved fødslen bliver børnene randomiseret til Calmette-vaccination eller ingen behandling. Børnene i interventionsgruppen vil blive vaccineret umiddelbart herefter.

Ikke-dansk talende familier kan ikke deltage. Børn født før 32. svangerskabsuge og/eller med fødselsvægt under 1000 gram, børn med tegn til dårligt immunforsvar, og syge børn med behov for intensiv behandling på sygehus ekskluderes ligeledes.

Når børnene er 3 måneder og 13-måneder gamle bliver familierne telefon-interviewet om fødslen og barnets helbred og inviteret til en lægeundersøgelse af barnet på sygehuset. Her vil barnet blive undersøgt, målt og vejet. 

Sidst redigeret 10. september 2012

Calmette-studiet

 Calmette-studiet logo

Kontakt Calmette-studiet

Hovedansvarlig for Calmette-studiet

Lone Graff Stensballe
Børnelæge, ph.d.
Børnemodtagelsen 4064
BørneUngeKlinikken
Rigshospitalet
Juliane Maries Vej
2100 København Ø

Tlf.: 3545 9727