PDF-ikonPrintikon

Formelle krav

Studiedeltagerne er fuldt forsikrede i henhold til Patientforsikringsloven.

Desuden er undersøgelsen med informationsmateriale etc. godkendt af Den Videnskabsetiske komité. Undersøgelsen er anmeldt til Registertilsynet og monitoreres af Good-Clinical-Practise enheden i og Region Hovedstaden og Region Syddanmark.

Studiet er finansieret af Danmarks Grundforskningsfonds og er helt uafhængigt af kommercielle interesser. Der ydes ikke vederlag for deltagelse i studiet. 
Sidst redigeret 10. september 2012

Calmette-studiet

 Calmette-studiet logo

Kontakt Calmette-studiet

Hovedansvarlig for Calmette-studiet

Lone Graff Stensballe
Børnelæge, ph.d.
Børnemodtagelsen 4064
BørneUngeKlinikken
Rigshospitalet
Juliane Maries Vej
2100 København Ø

Tlf.: 3545 9727