PDF-ikonPrintikon

Til jordemoderen

I en periode fra 1. september 2012 og 1 år frem vil forældre til alle nyfødte på Rigshospitalet, Hvidovre Hospital og Kolding Sygehus blive tilbudt at deres nyfødte barn deltager i en randomiseret undersøgelse, hvor halvdelen af de nyfødte vil blive vaccineret med Calmette-vaccine og den anden halvdel vil fungere som kontrol-børn.

Det kan være rart for dig som jordemoder at være orienteret om studiets fremgangsmåde:

  • Alle gravide par får i 3. trimester tilsendt et invitationsbrev om studiet med udførlig deltagerinformation
  • 2-4 uger efter at parrene har modtaget invitationsbrevet, vil de blive ringet op af en fra studiegruppen
  • De par, som vælger at deltage, beder vi sætte et studieklistermærke i vandrejournalen, således at man på fødegangen er orienteret om, at de deltager i studiet
  • Kort tid efter barnet er født finder vi ved computeriseret lodtrækning (randomisering) ud af, om barnet skal vaccineres eller ej
  • De nyfødte børn vil blive vaccinerede på fødegangen eller ganske få døgn efter fødslen. De kan senest blive vaccinerede på 7. dagen efter fødslen
  • Pga. den særlige vaccinationsteknik vil vaccinationerne blive holdt på så få hænder som muligt. Det vil enten være en fra projektgruppen eller en afdelingsjordemoder, som vil foretage randomisering og vaccinationer.

Da de gravide og deres partner muligvis vil spørge jer til råds, håber vi meget, at I vil se positivt på undersøgelsen. Vi beder jer henvise gravide familier med spørgsmål til undersøgelsen til vores kontaktpersoner – både i løbet af graviditeten og efter barnet er født.

Læs: Fagligt indstik: Calmette-studiet - BCG vaccination og sygelighed blandt danske småbørn
Tidsskrift for Jordemødre, Årgang 2012, Nr. 9

Husk samtykkeerklæring

Husk at forældrene skal underskrive en samtykkeerklæring og returnere den til calmette-studiet.Sidst redigeret 12. september 2012

Calmette-studiet

 Calmette-studiet logo

Kontakt Calmette-studiet

Hovedansvarlig for Calmette-studiet

Lone Graff Stensballe
Børnelæge, ph.d.
Børnemodtagelsen 4064
BørneUngeKlinikken
Rigshospitalet
Juliane Maries Vej
2100 København Ø

Tlf.: 3545 9727