Calmette protokol

Undersøgelser fra lavindkomstlande viser positive uspecifikke effekter af tidlig
Bacillus Calmette-Guérin (BCG) immunisering på børns sundhed og overlevelse. Neonatal
immunisering med BCG kan påvirke immunsystemet og giver delvis beskyttelse mod
andre smitsomme- og eventuelt allergiske sygdomme. Den potentielle kliniske værdi af disse uspecifikke
effekter er endnu ikke blevet undersøgt i et stort randomiseret studie med høj indkomst
lande. Den primære resultat er indlæggelse inden for de første 15 måneder af livet som vurderet i danske
sundhedsregistre. Sekundære resultater inkluderer indlæggelser på grund af smitsomme sygdomme, hvæsen, eksem,
anvendelse af ordineret medicin, vækst, udvikling, thymus indeks, T- og B-celle-subpopulationer
vurderet ved flowcytometri, in vitro cytokinresponser og specifikke antistofreaktioner til andre
vacciner.

Se hele artiklen her