Om Calmette

Calmette vaccinen er en levende svækket vaccine. Den medicinske betegnelse er Mycobacterium bovis BCG (Bacillus Calmette-Guérin), som bruges mod såkaldt aktiv immunisering mod tuberkulose. Aktiv immunisering betyder at kroppen selv danner antistoffer efter vaccinationen. Calmette-vaccinen indeholder ikke aluminium. Udover den svækkede BCG-bakterie indeholder vaccinen følgende godkendte hjælpestoffer: 

  • Pulver
  • Natriumglutamat
  • Solvens
  • Magnesiumsulfatheptahydrat
  • Dikaliumphosphat
  • Citronsyremonohydrat
  • L-asparaginmonohydrat
  • Ferriammoniumcitrat
  • Glycerol 85%
  • Vand til injektionsvæsker

Se også: Produktresume

Kilde: Lægemiddelstyrelsen

Vaccinen gives i den øverste del af huden (intra-dermalt). Der gives med en meget tynd kanyle ganske lidt vaccine til et spædbarn, i alt 0.05 ml (1/20 ml).

Se også: Interdermal injektion mod tuberkulose

Kilde: Statens Serum Institut

Sidst redigeret 10. september 2012

Calmette-studiet

 Calmette-studiet logo

Kontakt Calmette-studiet

Hovedansvarlig for Calmette-studiet

Lone Graff Stensballe
Børnelæge, ph.d.
Børnemodtagelsen 4064
BørneUngeKlinikken
Rigshospitalet
Juliane Maries Vej
2100 København Ø

Tlf.: 3545 9727