PDF-ikonPrintikon

Forløb

Vi inkluderer ikke længere nye familier i Calmette-studiet

Inklusionen til Calmette-studiet stoppede i november 2013, hvor nok familier havde sagt ja til at deltage, til at studiet kan gennemføres som planlagt. 3-måneders opfølgningen af de familier, der er med i Calmette-studiet, blev afsluttet i slutningen af marts 2014. Indtil februar 2015 arbejder vi - indtil videre med stor succes - sammen med familierne om at få 13-måneders opfølgningen vel i hus. Vi forventer at have de første resultater fra Calmette-studiet til vinter 2015.

Forløbet af forsøget
I vil blive ringet op en måneds tid efter at I har modtaget brevet med deltagerinformationer
Som kommende forældre vil I i løbet af en måneds tid blive ringet op af en sundhedsmedarbejder, der vil give mere information om forsøget og svare på spørgsmål. Sundhedsmedarbejderen vil derefter spørge, om I ønsker at deltage i forsøget eller ej.  Hvis I ønsker at deltage i forsøget, vil vi bede jer notere det i vandrejournalen og sætte klistermærket, vi har sendt jer, på vandrejournalen. I bliver bedt om at svare på nogle spørgsmål om astma og allergi i familien, rygning og kæledyr i forbindelse med telefonsamtalen. Hvis I stadig gerne vil deltage, vil I blive bedt om at underskrive samtykkeerklæringen, hvis I ikke har gjort det allerede. Når barnet er født, vil I blive kontaktet af vores personale, fordi der skal trækkes lod om jeres barn skal calmette-vaccineres eller ej. Vaccinationen finder sted umiddelbart efter lodtrækningen.

Hvis I ønsker at deltage ...

Husk vandrejournal og klistermærke

Hvis I ønsker at deltage i forsøget, vil vi bede jer notere det i vandrejournalen og sætte klistermærket, vi har sendt jer, på vandrejournalen.

Alle børn bliver fulgt 3 og 13 måneder efter fødslen, uanset hvilken gruppe de tilhører.

Når barnet er 3 måneder og igen ved 13-måneders alderen, vil I blive ringet op og interviewet om fødslen og barnets helbred. I forbindelse med interviewet vil I blive inviteret til en lægeundersøgelse af barnet på sygehuset. Her vil barnet blive undersøgt, målt og vejet. Forældre til for tidligt fødte børn vil derudover modtage et spørgeskema om barnets udvikling når barnet er 22 måneder.

Calmette-studiet: tidsplan

 

Hent: Tidsplan i stort format

Se ogsåDeltagerinformation

Se ogsåInvitationsbrev

 

Sidst redigeret 26. marts 2013