PDF-ikonPrintikon

Interview 1

Ved 3 måneders alderen, før barnet får flere vacciner ifølge det danske vaccinationsprogram, laves et struktureret telefoninterview med en af forældrene. Ved interviewet indhentes oplysninger om mål og vægt, antal sundhedsplejerske-besøg, besøg hos egen læge og indlæggelser. Ved interviewet adspørges forældrene om de vil møde op til en kort klinisk undersøgelse af deres barn (se nedenfor).

3 måneders undersøgelse

Alle forældre vil blive tilbudt en klinisk undersøgelse af deres barn, når barnet er 3 måneder gammelt og før barnet er vaccineret ifølge det danske vaccinationsprogram. Ved undersøgelsen vil barnet blive målt og vejet, lyttet på hjerte og lunger, og en fra projektgruppen vil se efter tegn til hvæsen og eksem.

Kun gældende for Hvidovre Hospital

En blodprøve og et thymus studie udover Calmette-studiet

En blodprøve
På Hvidovre Hospital vil man endvidere spørge forældrene om lov til at tage en blodprøve på to milliliter fuldblod til med henblik på undersøgelse af den immunologiske effekt af vaccinen. Når der er indsamlet 150 blodprøver blandt Calmette-vaccinerede børn, og 150 blodprøver blandt ikke-Calmette-vaccinerede børn, vil indsamlingen af blodprøver ophøre. Blodprøverne vil blive analyseret for leukocytter, herunder T-celle sub-populationer og profiler og cytokin-produktion. Resten af prøverne vil herefter blive sikkert opbevaret i fryseskab i 5 år efter projektets afslutning i biobank med henblik på mulige fremtidige analyser i danske laboratorier, da det er sandsynligt at der i løbet af de næste år udvikles nye metoder at måle immunforsvarets funktion på.

Et thymus-studie
På Hvidovre Hospital vil man også spørge forældrene om lov til at ultralydsscanne børnenes thymus (brissel). Når i alt 300 børn har fået ultralydsscannet deres thymus (150 Calmette-vaccinerede og 150 ikke-Calmette-vaccinerede) vil man ikke behøve flere børn til thymus-scanninger og denne undersøgelse vil ophøre. Det vil tilstræbes at det er de samme børn, som deltager i blodprøvetagning og ultralydsscanning.Sidst redigeret 26. marts 2013

Calmette-studiet

 Calmette-studiet logo

Kontakt Calmette-studiet

Hovedansvarlig for Calmette-studiet

Lone Graff Stensballe
Børnelæge, ph.d.
Børnemodtagelsen 4064
BørneUngeKlinikken
Rigshospitalet
Juliane Maries Vej
2100 København Ø

Tlf.: 3545 9727