PDF-ikonPrintikon

Børn med lav fødselsvægt

I to randomiserede studier blandt børn med lav fødselsvægt, som normalt ikke får Calmette ved fødslen, var den tidlige spædbarnsdødelighed 48% lavere i gruppen som fik tidlig Calmette ved fødslen sammenlignet med de børn der fik Calmette senere som det har været normal praksis. Den positive effekt var særlig udtalt blandt de mest skrøbelige børn med fødselsvægt på mindre 1500 g: 

(11) Aaby P, Roth A, Ravn H, Napirna BM, Rodrigues A, Lisse IM, et al. Randomized trial of BCG vaccination at birth to low-birth-weight children: beneficial nonspecific effects in the neonatal period? Journal of Infectious Diseases 2011 Jul 15;204(2):245-52.

(12) Biering-Sorensen S, Aaby P, Napirna BM, Roth A, Ravn H, Rodrigues A, et al. Small randomized trial among low-birth-weight children receiving bacillus Calmette-Guerin vaccination at first health center contact. Pediatric Infectious Disease Journal 2012 Mar;31(3):306-8.


Sidst redigeret 10. september 2012

Calmette-studiet

 Calmette-studiet logo

Kontakt Calmette-studiet

Hovedansvarlig for Calmette-studiet

Lone Graff Stensballe
Børnelæge, ph.d.
Børnemodtagelsen 4064
BørneUngeKlinikken
Rigshospitalet
Juliane Maries Vej
2100 København Ø

Tlf.: 3545 9727